logotype

Uplatnenie absolventa

Absolvent má uplatnenie prednostne v:

  • projektovaní komplexných údržbových systémov,
  • v riadení, organizovaní a technickej príprave údržby dopravných prostriedkov,
  • v riadení, organizovaní a technickej príprave servisných činnosti viazaných na prevádzku dopravných prostriedkov,
  • v oblasti riadenia služieb a obchodu súvisiacich so strojmi a zariadeniami,
  • ako aj ako samostatný podnikateľ (inžiniering) v oblasti údržby, servisu a predaja strojov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024  Maintenance   globbers joomla templates