logotype

Ponúkame

LogoP

Komplexné využitie metodiky projektového riadenia a Microsoft© Project 2007 Professional pre riadenie časovo a nákladovo závislých procesov

 

LogoU

Návrh obsahu a rozsahu údržby metódou – RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM) – údržba orientovaná na spoľahlivosť

 

LogoS

Riešenie úloh aposteriórnej a apriórnej spoľahlivosti

 

LogoSi

Návrh simulačných modelov s ohľadom na údržbu objektov zo simulačného modelu

 

 

 

 

 

 

 

2024  Maintenance   globbers joomla templates