logotype

Projektové riadenie

LogoP

Komplexné využitie metodiky projektového riadenia a Microsoft© Project 2016 Professional pre riadenie časovo a nákladovo závislých procesov

 

 


PROJEKTOVÉ RIADENIE

  • vytváranie projektov riadenie časovo závislých procesov: vytvorenie projektu: od metód sieťovej analýzy (PERT, CPM) k metódam projektového riadenia, softwarovým riešením Microsoft Office Project© 2016 slovenská verzia (a ešte od verzie Microsoft Office Project 2010, 2013), vo všetkých fázach projektu (podľa podkladov zadávateľa):

►  návrhu priebehu časovo závislého procesu – štruktúry (WBS) projektu,

►  optimalizácie priebehu projektu,

►  určenia trvania projektu a rozpočtových nákladov,

►  využitia zdrojov a optimalizácie ich využitia,

►  sledovania skutočného priebehu procesu a jeho prispôsobovania zmeneným podmienkam,

►  vyhodnotenia uskutočneného projektu.

  • metodiku projektového riadenia: využitie vlastností Microsoft Office Project© 2016 pre budovanie maticovej organizačnej štruktúry a metodiky riadenia firmy metódami projektového riadenia.
  • sieťové funkcie Microsoft Office Project© a cloudové riešenia Project Online Professional: pre riadenie projektov v cloude prostredníctvom klienta pracovnej plochy a webového prehliadača.
  • praktické ovládanie software: školenie Microsoft Office Project© Professional 2016 slovenská alebo anglická verzia (aj súčasne) a ešte od verzie Microsoft Office Project© 2010): počas 2 (3) dňových školení získajú absolventi praktické schopnosti vytvárania a riadenia rozsiahlych projektov.
  • prezentácie: prezentácia využitia Microsoft Office Project© Professional 2016 v rôznych oblastiach podnikania (stavebníctvo, priemysel, údržba a iné) podľa požiadaviek.

 

 

2024  Maintenance   globbers joomla templates