logotype

Priebeh štúdia

Štúdijný program ÚDP

1. ročník

Zimný semester:    

 • Spoľahlivosť technických systémov    
 • Manažérstvo údržby    
 • Konštruovanie 3    
 • Mechanika dopravy    
 • Mechanika vozidiel a strojov    
 • Riadenie a regulácia

Letný semester:   

 • Projektový manažment   
 • Apriórna spoľahlivosť   
 • Technická diagnostika   
 • Simulácia procesov údržby   
 • Exkurzia a odborná prax   
 • Modelovanie a simulácia s počítačovou  podporou   
 • Elektrické trakčné zariadenia

2. ročník

Zimný semester:   

 • Technológie údržby   
 • Informačné technológie v údržbe   
 • Mestská hromadná doprava   
 • Plánovanie a riadenie údržby   
 • Technické prostriedky kombinovaných prepráv   
 • Semestrálny projekt

Letný semester:   

 • Ochrana a tvorba životného prostredia   
 • Projektová štúdia v cudzom jazyku   
 • Záverečný projekt   
 • Diplomová práca   
 • Podnikanie a podnik   
 • Experimentálne metódy v údržbe
2024  Maintenance   globbers joomla templates