Údržba

LogoU

Návrh obsahu a rozsahu údržby metódou – RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM) – údržba orientovaná na spoľahlivosť

 

 


NÁVRH OBSAHU A ROZSAHU ÚDRŽBY