Spoľahlivosť

LogoS

Riešenie úloh aposteriórnej a apriórnej spoľahlivosti

 

 


 

APOSTERIÓRNA A APRIÓRNA SPOĽAHLIVOSŤ