Simulácie

LogoSi

Návrh simulačných modelov s ohľadom na údržbu objektov zo simulačného modelu