Projektové riadenie

LogoP

Komplexné využitie metodiky projektového riadenia a Microsoft© Project 2016 Professional pre riadenie časovo a nákladovo závislých procesov

 

 


PROJEKTOVÉ RIADENIE

►  návrhu priebehu časovo závislého procesu – štruktúry (WBS) projektu,

►  optimalizácie priebehu projektu,

►  určenia trvania projektu a rozpočtových nákladov,

►  využitia zdrojov a optimalizácie ich využitia,

►  sledovania skutočného priebehu procesu a jeho prispôsobovania zmeneným podmienkam,

►  vyhodnotenia uskutočneného projektu.